Ngay từ những ngày đầu thành lập, NANOTECH đã định hướng phát triển theo hướng Công nghệ – Sản phẩm – Dịch vụ, lấy công nghệ làm cốt lõi để từ đó tạo ra các sản phẩm mới mang tính đón đầu hoặc đáp ứng nhu cầu thị trường và từ đó cung cấp dịch vụ theo các sản phẩm này. Với định hướng này cho tới nay NANOTECH đã làm chủ các dây chuyền sản xuất hiện đâị  để tạo ra hàng loạt các sản phẩm chất lượng đáp ứng được nhu cầu các công trình xây dựng

NANOTECH đã kết hợp các công nghệ trong nhiều lĩnh vực khác nhau để tạo ra các sản phẩm độc đáo. Chính vì vậy các sản phẩm của NANOTECH mang tính đa dạng về sản phẩm cũng như mẫu mã,

Các dịch vụ Viễn thông giá trị gia tăng được kết hợp từ các công nghệ tin học với các công nghệ viễn thông; dịch vụ phát triển cộng đồng được kết hợp từ các lĩnh vực công nghệ tin học, công nghệ viễn thông và di động …

–    Dịch vụ: Nâng cấp các dòng sản phẩm để Đáp ứng cung cấp sản phẩm nhanh nhất tới khách hàng

–   Thị trường truyền thống : , dịch vụ viễn thông truyền thống theo hướng qui mô lớn , chất lượng cao để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mở rộng, nâng cấp của các nhà cung cấp dịch vụ và Phát triển các hệ thống cung cấp dịch vụ .

–  Thị trường cộng đồng : Phát triển các dịch vụ tương tác, dễ sử dụng, mang lại nhiều giá trị nội dung và giải trí phong phú, phù hợp với người dùng và môi trường hiện đang rất cạnh tranh

–  Thị trường tiềm năng: Tận dụng thế mạnh các công nghệ viễn thông , truyền hình tương tác, tiếp tục phát triển các sản phẩm mới ứng dụng trong các thị trường và lĩnh vực mới

–  Phát triển đội ngũ nghiên cứu công nghệ trong các bộ phận phát triển bên cạnh phòng nghiên cứu công nghệ chuyên trách để mở rộng khả năng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ.

–  Nâng cấp đội ngũ theo hướng chuyên nghiệp và tinh nhuệ bằng việc đào tạo, tự đào tạo theo các chuẩn quốc tế bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm và quyền lợi đội ngũ.

https://nanotechgroup.vn/wp-content/uploads/2021/05/0001-e1621840310342.jpg